ένα χαμόγελο είναι μικρότερη απόσταση…

Αναρτήθηκε τη Κατηγορία: Για καλημέρα!.