Ετικέτα: βιολογικοί ελαιώνες Σακελλαρόπουλου

HARVARD Σχολή Δημόσιας Υγείας Συμμετοχή βιολογικών ελαιόλαδων Σακελλαρόπουλου στην έρευνα «FEEDING AMERICA’S BRAVEST»

, κατηγορία: Αγορά, Δράσεις.

HARVARD 8

Τα βιολογικά ελαιόλαδα των ελαιώνων Σακελλαρόπουλου, μέσω της Σχολής Δημόσιας Υγείας του πανεπιστημίου HARVARD της Αμερικής, συμμετέχουν στην Παρεμβατική Μελέτη Μεσογειακής Διατροφής, που διενεργεί η Σχολή Δημόσιας Υγείας, για 3 χρόνια, σε 44 Πυροσβεστικούς σταθμούς του IFD (Indianapolis Fire Department)  και σε επιλεγμένες ομάδες πυροσβεστών.