Ετικέτα: κήρυξη προστατευόμενων περιοχών

Η κοιλάδα του Μόρνου να κηρυχτεί το πρώτο Τοπίο Άγριας Φύσης στην Ελλάδα

, κατηγορία: Άγρια ζωή, Περιβάλλον, Φύση και Ζωή.

Εκτός από μοχλό ανάδειξης της οικονομικά υποβαθμισμένης περιοχής, ο καθορισμός του συγκεκριμένου τοπίου μπορεί να ικανοποιήσει παράλληλα την σύγχρονη προσέγγιση στην προστασία και διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών,