Ετικέτα: Κρυμμένη σε τυποποιημένα τρόφιμα και σε παραπλανητικές ετικέτες