Η αφύπνιση των γουρουνιών PIIGS

Αναρτήθηκε στις: Κατηγορίες: Βιβλίο

Χ. Αριόλα, Λ. Βασαπόλο, Ρ. Μαρτούφι, εκδόσεις Λιβάνη
Τα γουρούνια είναι συμπαθητικά πλάσματα, έστω και αν ζουν σε λασπότοπους. Πάντως, στην παγκόσμια κοινωνικο-ζωική κλίμακα, τα γουρούνια είναι οι φτωχοί συγγενείς των αλόγων και των βοοειδών. Τι άλλο αποτελούν η Πορτογαλία, η Ιταλία, η Ελλάδα και η Ισπανία;
Στόχος του βιβλίου αυτού είναι να παρουσιάσει µια πραγµατική ευκαιρία για τις χώρες του Νότου, οι οποίες µπορούν να δουν τις PIIGS και, εν γένει, τις µεσογειακές χώρες ως ένα παράδειγµα ικανό να καταστρέψει τα σχέδια της «παγκόσµιας εταιρείας» δηµιουργώντας τη δυνατότητα να ζουν από τους πόρους τους και από τη «φτώχεια» τους σε αντίστιξη µε τον απατηλό πλούτο της ποσοτικής οικονοµικής µεγέθυνσης που επιβάλλουν οι ισχυροί του πλανήτη, οι οποίοι προκαλούν καταστροφές και γεννούν την εξαθλίωση.
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *