«Ένα τηλεγράφημα ξετυλίγει το κουβάρι των συναισθημάτων στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών»

«Ένα τηλεγράφημα ξετυλίγει το κουβάρι των συναισθημάτων στο Μουσείο Τηλεπικοινωνιών»

Αναρτήθηκε στις: Κατηγορίες: Life, Πολιτισμός

Η μουσειοπαιδαγωγός και τα παιδιά «μπαίνουν» στα αρχεία του μουσείου, βρίσκουν και μελετούν σπάνια τηλεγραφήματα, μιλούν για συναισθήματα (πως ένιωθαν οι αποστολείς αλλά και οι αποδέκτες). Οι γονείς με την ψυχολόγο συνομιλούν για «Συναισθηματική Νοημοσύνη». Γονείς και παιδιά με την εικαστικό ενοποιούν την εμπειρία τους με τη βοήθεια της τέχνης. Κρατήστε έγκαιρα θέση (υποχρεωτικά).
9 & 10 Απριλίου 2016
Ηλικίες: 4-6 ετών (ώρα:10:30-11:30) & 7-12 ετών (ώρα:12:30-14:00)
Πρωτέως 25, 14564 Νέα Κηφισιά, Τ.  210-6201899,  ote-museum@ote.gr

www.ote.gr/mouseio

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *