Αρχική Green Κυκλική Οικονομία: θέτει τις βάσεις για πιο Έξυπνες Πόλεις

Κυκλική Οικονομία: θέτει τις βάσεις για πιο Έξυπνες Πόλεις

276
Κυκλική Οικονομία: θέτει τις βάσεις για πιο Έξυπνες Πόλεις

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάθε πολίτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης παράγει περισσότερους από 4,5 τόνους αποβλήτων κάθε χρόνο. Ανάμεσά τους βρίσκονται και πολύτιμοι φυσικοί πόροι, οι οποίοι όμως με το πέρασμα του χρόνου αρχίζουν να λιγοστεύουν. Είναι αναγκαίο, λοιπόν, να αναλάβουμε έξυπνες δράσεις, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο τη σπατάλη των φυσικών πόρων πριν να είναι αργά.

Advertisements
του Μελέτη Φουσκαρή, Μέλος οργανωτικής επιτροπής Ecocity Forum 2018

 

Αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι που εύκολα λέγεται, αλλά δύσκολα γίνεται πράξη, θα πρέπει να πούμε εξαρχής ότι λύση υπάρχει και μάλιστα ήδη εφαρμόζεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Η ιδέα, η οποία θέτει τις βάσεις για ένα καθαρότερο περιβάλλον και παράλληλα μεγιστοποιεί την αξιοποίηση των φυσικών πόρων δεν είναι άλλη από την Κυκλική Οικονομία.

Η Κυκλική Οικονομία είναι ήδη εδώ !

Στα πανεπιστήμια, στις επιχειρήσεις και στις έξυπνες πόλεις. Τι είναι όμως κυκλική οικονομία; Πολύ απλά, ό,τι προηγουµένως θεωρούσαμε «απόβλητο», μπορεί να µετατραπεί σε πρώτη ύλη. Αυτοκίνητα, υπολογιστές, οικιακές συσκευές, συσκευασίες και πολλά άλλα προϊόντα µπορούν να σχεδιαστούν εξαρχής µε γνώµονα την ανθεκτικότητα, αλλά και τη δυνατότητα επαναχρησιµοποίησης, επισκευής ή ανακατασκευής.

Ένα απλό παράδειγμα θα μας βοηθήσει να καταλάβουμε: Από ένα παλιό κάθισμα μπορούμε να φτιάξουμε τσάντες, παπούτσια, ή μπάλες ποδοσφαίρου! Έξυπνο, έτσι δεν είναι;

Αλλά οι αρχές της Κυκλικής Οικονομίας έχουν άμεση θετική επίδραση και στη ζωή των κατοίκων των σύγχρονων πόλεων. Η πόλη πέραν του φυσικού χώρου που καταλαμβάνει, αποτελεί και ένα σύνολο χαρακτηριστικών που συνθέτουν την πολυδιάστατη φύση της, τη μοναδική της ταυτότητα και τη συνολική εμπειρία και ποιότητα ζωής που προσφέρει στους κατοίκους της και τους επισκέπτες της. Ακολουθώντας τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, η δημιουργία μίας ισχυρής ταυτότητας πόλης, συνοδευόμενη από το κατάλληλο σύστημα υποστήριξης και προώθησης, αποτελεί την καλύτερη απάντηση στο φαινόμενο της μετα-βιομηχανικής πόλης, με περιοχές που παραμένουν εγκαταλειμμένες και αναξιοποίητες για δεκαετίες, αποτελεί μία συνθήκη που συνιστά ένα πολυδιάστατο αστικού περιεχομένου ζήτημα.

Ποιος είναι ο ρόλος της Κυκλικής Οικονομίας στις σημερινές πόλεις;

Ο ρόλος της Κυκλικής Οικονομίας στον μετασχηματισμό των σημερινών πόλεων σε έξυπνες πόλεις είναι ιδιαίτερα ουσιαστικός, καθώς δημιουργεί τις προϋποθέσεις βιώσιμης ανάπτυξης για την κοινωνία, το περιβάλλον και την οικονομία.

Παράλληλα, νέα δεδομένα προκύπτουν στον τομέα των μεταφορών, εν όψει της έλευσης των οχημάτων του μέλλοντος (ηλεκτρικών, αυτόνομων, κοινόχρηστων), με την ανάγκη αφομοίωσης των επερχόμενων αλλαγών στο αστικό περιβάλλον να γίνεται όλο και πιο επιτακτική. Οι απαιτήσεις, τόσο σε επίπεδο υποδομών, όσο και σε επίπεδο πολιτικής, θα πρέπει να ενσωματωθούν στο πλαίσιο ενός σύγχρονου πολεοδομικού και συγκοινωνιακού σχεδιασμού, προκειμένου να διασφαλιστεί η κατά το δυνατόν ομαλή μετάβαση στην επόμενη φάση.

Δεδομένου ότι τα χαρακτηριστικά της πρόκλησης αυτής δεν είναι ακόμη γνωστά με ακρίβεια, αυτή καθίσταται ακόμη δυσκολότερη. Οι πόλεις, λοιπόν, καλούνται να αναδιαμορφώσουν τα οδικά τους δίκτυα, αναλόγως με τις απαιτήσεις που θα δημιουργηθούν για την κάλυψη της ζήτησης των μετακινήσεων από τα οχήματα του μέλλοντος και την απρόσκοπτη λειτουργία τους, παραμένοντας ταυτόχρονα «ανθεκτικές» και διασφαλίζοντας τη διατήρηση βασικών ποιοτικών τους χαρακτηριστικών, στο πλαίσιο της βιώσιμης αστικής κινητικότητας

⇒ Χαρακτηριστικό παράδειγμα Έξυπνης Πόλης αποτελεί το Άμστερνταμ στην Ολλανδία.

Ενδεικτικά, το Amsterdam Smart City είναι μια εταιρική σχέση μεταξύ των επιχειρήσεων, των αρχών, των ερευνητικών ιδρυμάτων και των κατοίκων του Άμστερνταμ με σκοπό τη μείωση των εκπομπών CO2 και τη βελτίωση των περιβαλλοντικών δεδομένων της πόλης.

Κατά τη διάρκεια της τελευταίας δεκαετίας, η πόλη του Άμστερνταμ αναγνωρίστηκε ως μια υποδειγματική έξυπνη πόλη λόγω της ολοκληρωμένης προσέγγισής της και της ικανότητάς της να πειραματίζεται επιτυχώς με νέες τεχνολογίες και λύσεις στις αυξανόμενες περιβαλλοντικές και κοινωνικές προκλήσεις.

Πολλαπλά οφέλη σε επίπεδο ποιότητας ζωής και όχι μόνο

Τα οφέλη από την υιοθέτηση της Κυκλικής Οικονομίας δεν περιορίζονται στην αποδοτικότερη αξιοποίηση και εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Η Κυκλική Οικονομία δημιουργεί θέσεις εργασίας, προωθεί την καινοτομία και αναδεικνύει νέες ευκαιρίες για επιχειρήσεις. Κυρίως όμως, βοηθά εμάς τους πολίτες να έχουμε καλύτερη ποιότητα ζωής, με λιγότερους ρύπους και σκουπίδια.


Διεθνές Συνέδριο ECOCITY FORUM 2018 – “Κυκλική Οικονομία στις Εξυπνες Πόλεις”

Σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ενωσης, η χώρα μας έχει αρκετό δρόμο να διανύσει στον τομέα αυτό, καθώς το θέμα της Κυκλικής Οικονομίας είναι σχετικά νέο.

Με στόχο να καλυφθεί το κενό, αλλά και να τεθούν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση και ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου φορέα, είτε είναι η Τοπική Αυτοδιοίκηση, η Δημόσια Διοίκηση, Ιδιωτικοί φορείς, η Εκπαίδευση ή Περιβαλλοντικές οργανώσεις, πραγματοποιείται στις αρχές Οκτωβρίου το Διεθνές Συνέδριο ECOCITY FORUM 2018 – “Κυκλική Οικονομία στις Έξυπνες Πόλεις”.

Το Συνέδριο, το οποίο τελεί υπό την Αιγίδα της Α.Ε. του Προέδρου της Δημοκρατίας, κυρίου Προκοπίου Παυλοπούλου, θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης μεταξύ 3-5 Οκτωβρίου.

Κυκλική Οικονομία: θέτει τις βάσεις για πιο Έξυπνες Πόλεις

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης έχει την επιστημονική επιμέλεια του Συνεδρίου, στο οποίο συμμετέχουν 18 Πανεπιστήμια και Επιστημονικά Ινστιτούτα, 5   Διεθνή Περιβαλλοντικά Δίκτυα, 5   Επαγγελματικές Ενώσεις και περισσότεροι από 70 ανεγνωρισμένοι ομιλητές. Επίσης, κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν 16 παράλληλες συνεδρίες, 4   Συζητήσεις Στρογγυλής Τραπέζης και 8   Εργαστήρια.

Στα πλαίσια της διεξαγωγής του Συνεδρίου, θα ανακοινωθούν ακαδημαϊκές και ερευνητικές εργασίες και θα πραγματοποιηθεί έκθεση προϊόντων και υπηρεσιών συναφών με την αστική αειφορία και την Kυκλική Oικονομία.

Επιπλέον, μέσα από τις εργασίες του συνεδρίου θα προετοιμαστεί το ECOCITY Circular Economy Guidebook, ένα εγχειρίδιο παρακολούθησης της εφαρμογής των στρατηγικών της Κυκλικής Οικονομίας.

Το εγχειρίδιο θα περιλαμβάνει Δείκτες Διαχείρισης και Μέτρησης αποδόσεων για τις Υγιείς Έξυπνες Πόλεις. Στόχος είναι η καθιέρωση της παρακολούθησης της προόδου των αρχών της κυκλικής οικονομίας στις σύγχρονες πόλεις. Θα παραδοθεί στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Διοίκηση, καθώς και στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ θα παρουσιαστεί, μαζί με τα συμπεράσματα του ECOCITY FORUM στο παγκόσμιο Ecocity World Summit 2019 που θα πραγματοποιηθεί στο Βανκούβερ του Καναδά.

Πηγή:  naturanrg #96

Προηγούμενο άρθροΤαξιδεύοντας στο χρόνο με ένα ποτήρι κρασί!
Επόμενο άρθροVegan Life Festival: έρχεται στις 7 Οκτωβρίου στην Τεχνόπολη