ΟικογένειαΠαιδίΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ

Την πρωτοποριακή πρωτοβουλία του δήμου Αθηναίων για την προώθηση της ανακύκλωσης των χρησιμοποιημένων οικιακών μαγειρικών ελαίων, παρουσίασαν σήμερα οι μαθητές του Πρώτου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου, στην Πλακά. ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΤΗΓΑΝΕΛΑΙΟΥ.

«Ο δήμος Αθηναίων αγκάλιασε την πιλοτική αυτή ευρωπαϊκή εφαρμογή στα σχολεία, καθώς αποτελεί μία ακόμη δράση στο ευρύτερο πρόγραμμα της δημοτικής αρχής για ευαισθητοποίηση των μαθητών σε  θέματα προστασίας του περιβάλλοντος αλλά και ενεργειακής αναβάθμισης» υπογράμμισε ο δήμαρχος Αθηναίων, κ. Γιώργος Καμίνης, ο οποίος παρακολούθησε την πιλοτική παρουσίαση της πρωτοβουλίας.

«Η εφαρμογή σε σχολεία έχει τη μεγάλη σημασία της έγκαιρης ευαισθητοποίησης, αλλαγής νοοτροπίας και συνηθειών και μετέπειτα διαφορετικής πρακτικής στην καθημερινότητα. Σημερινοί μαθητές γίνονται αυριανοί πολίτες» σημείωσε ο κ. Καμίνης. Ο δήμαρχος Αθηναίων πρόσθεσε ότι «θα συνεχιστούν  εκστρατείες ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση πλέον των πολιτών και την προώθηση της ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων, μαγειρικών ελαίων».

Το πρόγραμμα εντάσσεται στο ευρωπαϊκό RecOil και είναι τμήμα του ευρύτερου ευρωπαϊκού προγράμματος, «Έξυπνη Ενέργεια  για την Ευρώπη». Εφαρμόζεται πιλοτικά με τη συνεργασία μαθητών, καθηγητών και γονέων ήδη σε 38 σχολεία του δήμου Αθηναίων. Στο άμεσο μέλλον, ο αριθμός των σχολείων αναμένεται να φτάσει τα 70.
Έχουν ήδη συγκεντρωθεί περίπου 900 κιλά τηγανελαίου (από 2 σχολεία του δήμου), ενώ ανάλογες παρεμβάσεις γίνονται και σε λαχανόκηπους σχολείων της πόλης, στα πράσινα δώματα και στις ενεργειακές αναβαθμίσεις σε σχολεία ή βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Εκτός από την Αθήνα, στο ίδιο πρόγραμμα συμμετέχουν και οι δήμοι Ρεθύμνου, Ζακύνθου και Μαραθώνα.

Τι είναι η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία RecOil

Στην Ελλάδα, η πρωτοβουλία ανακύκλωσης και επαναχρησιμοποίησης μαγειρικών ελαίων ξεκίνησε τον Μάιο του 2012 και ολοκληρώνεται εντός του 2015. Η υλοποίηση της πρωτοβουλίας για την πρωτοποριακή αυτή ανακύκλωση γίνεται σε συνεργασία με το Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος),  το Εργαστήριο Ανανεώσιμων και Βιώσιμων Ενεργειακών Συστημάτων και Ελίν Βιοκαύσιμα.
Η εφαρμογή του προγράμματος, εκτός από τα σημαντικά εκπαιδευτικά αποτελέσματα αναμένεται να έχει και σημαντικά κοινωνικά περιβαλλοντικά, οικονομικά, και ενεργειακά οφέλη μέσω:

  • της προστασίας του δικτύου αποχέτευσης
  • της εξοικονόμησης χρηματικών πόρων από την ορθολογικότερη διαχείριση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων ως αποτέλεσμα της αποσυμφόρησης του βιολογικού καθαρισμού
  • της προστασίας φυσικού περιβάλλοντος του Δήμου
  • της εξοικονόμησης ενέργειας.

Η RecOil, για την εκ νέου χρήση, μαγειρικών ελαίων που έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί,  παρέχει τη δυνατότητα :

  • να αναδειχθούν οι καλύτερες και αποτελεσματικότερες πρακτικές για τα στάδια της επεξεργασίας
  • να δημιουργηθεί ένας πρακτικός οδηγός λήψης αποφάσεων που μέσω διαδικτύου μπορεί να προωθηθεί εκτός από τα σχολεία σε δήμους, ή εταιρείες συλλογής και ανακύκλωσης
  • να γίνουν εκστρατείες ενημέρωσης για την ευαισθητοποίηση πλέον των πολιτών και την προώθηση της ανακύκλωσης χρησιμοποιημένων, μαγειρικών ελαίων.

Η συλλογή και ανακύκλωση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων, τα οποία περιλαμβάνονται στα αστικά απόβλητα, είναι σήμερα αναγκαία:

  • για την μείωση των επιβλαβών επιπτώσεων στην υγεία και το περιβάλλον
  • για την ενεργειακή αξιοποίησή τους με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2.

Με την αξιοποίηση των χρησιμοποιημένων μαγειρικών ελαίων μειώνεται η ποσότητα των εισαγόμενων ορυκτών καυσίμων, αποφεύγεται η εναπόθεση τους σε χώρους υγειονομικής ταφής, προστατεύεται η διατροφική αλυσίδα και μειώνονται τα υγρά απόβλητα που δημιουργούνται όταν τα λάδια αυτά καταλήγουν στο δίκτυο αποχέτευσης.

Εγγραφείτε σήμερα!

Αποκτήστε απεριόριστη πρόσβαση στο ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ Περιεχόμενό μας

NaturaBUZZ

- Advertisement -

Νεα

Δείτε Επίσης

Contact to Listing Owner

Captcha Code