Άρθρα Currently viewing the tag: "ψυχογενής βουλιµία"
ψυχογενής βουλιμία, Ομοιοπαθητική Ιατρική

Η ψυχογενής βουλιµία και ανορεξία είναι δυσεπίλυτες παθήσεις που µπορεί να αποβούν εξαιρετικά σοβαρές...

Αντιμετώπιση των διατροφικών διαταραχών με την Ομοιοπαθητική

Η ψυχογενής βουλιμία και ανορεξία είναι δυσεπίλυτες παθήσεις που μπορεί να αποβούν εξαιρετικά σοβαρές...